top of page
Chess Pieces

Sobre el Club d'Escacs

L’entitat Club d’Escacs Culonge St. Antoni té com a objectiu la Integració i Cohesió Social del poble, a través del foment, el desenvolupament, i la pràctica dels Escacs. 

​Amb caràcter secundari, i també sense ànim de lucre, el Club té com a finalitat: 

  1. L'aprenentatge dels Escacs, amb especial atenció als menors d'edat i la gent gran del poble. 

  2. La pràctica i promoció dels Escacs en el marc dels esdeveniments culturals del poble

  3. La pràctica dels Escacs online i presencials en reunions periòdiques dels membres del Club d’Escacs

  4. Classes per alumnes de diferents edats, des de nenes i nens en edat escolar fins a totes les edats.

  5. Classes de tecnificació per als alumnes més avançats. 

  6. Organització de campionats escolars i interescolars. 

  7. Participació en els campionats comarcals, de Catalunya i d'Espanya d'edats, tant individualment com per equips.

  8. Qualsevol activitat anàloga o similar a les anteriorment enumerades, sempre i quan tinguin com objectiu principal els Escacs.

bottom of page